NB! Dette er kun et forslag og er ikke vedtatt på noen måte.
Forslaget er heller ikke ferdigskrevet per 2021-11-21.

Gjør gjerne endringer eller forbedringer der de er relevante.

Fraktansvarlige (Ikke vedtatt)

OBS

Morten Klingan Hovstad
+47 936 18 804

Komp

Henrik Porten Hemnes
+47 911 06 588

Mech

Bjørn Lerberg
+47 414 18 489

EDB

Marte Konstanse Torgersen
+47 993 76 886


Varer fra varemottak

Varer som ankommer varemottak på paller kan fraktes til OV på tralle via K1 vha. heisen utenfor EL-6 (G100D).

Det stilles følgende krav til bruk av sikkerhetsutstyr:

  1. Varer som fraktes på paller skal kun fraktes opp bakken i K1 på traller med automatisk stopp funksjon.
  2. Det skal alltid være minst to personer tilstede under frakt.
  3. Det skal brukes arbeidshansker og vernesko under frakten.
  • No labels