Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NB! Dette er kun et forslag og er ikke vedtatt på noen måte.
Forslaget er heller ikke ferdigskrevet per 2021-11-21.

Gjør gjerne endringer eller forbedringer der de er relevante.

Fraktansvarlige (Ikke vedtatt)

OBS

Morten Klingan Hovstad
+47 936 18 804

Komp

Henrik Porten Hemnes
+47 911 06 588

Mech

Bjørn Lerberg
+47 414 18 489

EDB

Marte Konstanse Torgersen
+47 993 76 886


Varer fra varemottak

Varer som ankommer varemottak på paller kan fraktes til OV på tralle via K1 vha. heisen utenfor EL-6 (G100D).

Det stilles følgende krav til bruk av sikkerhetsutstyr:

  1. Varer som fraktes på paller skal kun fraktes opp bakken i K1 på traller med automatisk stopp funksjon.
  2. Det skal alltid være minst to personer tilstede under frakt.
  3. Det skal brukes arbeidshansker og vernesko under frakten.
  • No labels