Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

En vanhellig kombinasjon av en liten prosjektor og en "Madstar" scanner (scenelys). Projiserer bilde på et speil, som igjen beveger seg i takt med basslyd i rommet.

Kompositt-inputt til Frankenprosjektoren er koblet til utputt 7 på Mediamatrisen.

  • No labels