Irssi er en IRC-klient med tekstbasert brukergrensesnitt. I Omega Verksted bruker vi irc på OFTC. Irssi trenger å kjøre hele tiden for at du skal kunne få inn meldinger. Dersom du ikke kjører irssi vil ingen kunne sende meldinger til deg. Vi skal her gå igjennomm et par nyttige ting for at du skal kunne sette opp ditt drømmeoppsett av irssi.

Bli kjent med irssi

Siden irrsi må kjøre hele tiden for å motta meldinger anbefales det å kjøre det på en server. Heldigvis har du tilgang til en server på samba.omegav.no med ditt omegav-brukernavn. For å koble til her åpner du en terminal (fra windows -> Putty/Cygwin).

 $ ssh brukernavn@samba.omegav.no

Herifra starter du irssi ved å kjøre:

 $ irssi

Du vil nå bli møtt med noe slik som dette:

Her kan du se en kommandolinje helt nederst hvor du kan sende meldinger og skrive kommandoer for å koble til servere og ulike kanaler. La oss koble oss til efnet slik at vi kan sende hello world til omegav.

 /connect -ircnet OFTC irc.oftc.net

Bytt nickname med

 /nick dittnyenickname

Hvis dette er første gangen du kobler deg til, registrer nicket ditt:

 /msg nickserv register passordetDitt epostenDin

Hvis du allerede har registrert deg, så "logg inn":

 /msg nickserv identify passordetDitt

For å joine kanalen til omegaverksted

 /join #ov

Nå er du inne. Du vil ikke se en historie over hva som har blitt sent før du logget deg på. Irssi krever at du til enhver tid kjører programmet for å kunne gå tilbake å se hva som har blitt sendt tidligere. Du kan nå snakke med å skrive det du vil ("Hello World") og trykke enter.


Sett opp irssi for daglig bruk

Alle disse kommandoene er tungvindte å skrive hver gang man vil inn på irc. For å gjøre det superlett å bruke irc hver eneste dag anbefales det å bruke GNU Screen sammen med Irssi. Screen brukes for at irssi skal kunne kjøre mens du ikke er logget inn over ssh. Les guiden om Screen for å se hvordan screen brukes. For at irssi skal koble seg til automatisk til OFTC og joine #ov må man lage en konfigurasjonsfil.

Lag en konfigurasjonsfil for å automatisere login

 $ mkdir ~/.irssi && cd ~/.irssi
 $ vim config

Minimal konfigurasjon følger under, pass på å bytte ut alt i <>:


 server = {
  server_connect_timeout = "15min";
  nick = "<brukernavn>";
 };
 servers = (
  # OFTC
  {
   address = "irc.oftc.net";
   chatnet = "OFTC";
   port = "6667";
   autoconnect = "yes";
   nick = "<brukernavn>";
  }
 };
 chatnets = {
  OFTC = {
   type = "IRC";
   max_kicks = "4";
   max_modes = "6";
   max_msgs = "100";
   autosendcmd = "/msg nickserv identify <passord> ;wait 2000";
  };
 };
 channels = (
  { 
   name = "#ov";
   chatnet = "OFTC";
   autojoin = "Yes";
  }
 ); 
 settings = {
  core = {
   real_name = "<fullt navn>";
   user_name = "<brukernavn>";
   nick = "<brukernavn>";
   resolve_prefer_ipv6 = "yes";
  };
  "fe-common/core" = {
   autolog = "yes";
   autolog_path = "~/.irclogs/%Y/$tag/$0.%m-%d.log";
   show_nickmode_empty = "yes";
   theme = "xchat";
   term_charset = "utf-8";
  };
  "fe-text" = {
   colors = "yes";
   autostick_split_windows = "yes";
   actlist_sort = "refnum";
  };
 };
 logs = { };
 keyboard = (
  { key = "meta-1"; id = "change_window"; data = "1"; },
  { key = "meta-2"; id = "change_window"; data = "2"; },
  { key = "meta-3"; id = "change_window"; data = "3"; },
  { key = "meta-4"; id = "change_window"; data = "4"; },
  { key = "meta-5"; id = "change_window"; data = "5"; },
  { key = "meta-6"; id = "change_window"; data = "6"; },
  { key = "meta-7"; id = "change_window"; data = "7"; },
  { key = "meta-8"; id = "change_window"; data = "8"; },
  { key = "meta-9"; id = "change_window"; data = "9"; },
  { key = "meta-0"; id = "change_window"; data = "10"; }
 );
 # For å slippe melding hver gang noen kobler til eller forlater kanalen
 ignores = (
  { level = "JOINS PARTS QUITS"; channels = ( "#ov" ); },
 );Når du nå skriver

 $ irssi

vil programmet koble seg til OFTC og joine chatten til omegav automatisk.


Nyttige scripts og instillinger

Scripts er noe av det som gjør irssi kraftig. Man kan tilpasse IRC'en sin akkurat slik man selv liker det!

Tilgjengelige scripts finnes på http://scripts.irssi.org/ og innholdet per dags dato noen hundre scripts.

Generelt legges alle scripts (.pl filer) i ~/.irssi/scripts/ mappen din. Noen legges dog i ~/.irssi/scripts/autorun , legg merke til hvor i instruksene under.

Noen av de mest populære er

adv_windowlist

For å få en litt mer levbar statuslinje. Ved å bruke adv_windowlist kan du få et enklere overblikk over hvilke kanaler du er med i, hvilke som er aktive/ulest osv. For å laste inn gjør du følgende

/run autorun/adv_windowlist.pl
/set awl_display_key $Q%K|%n$H$C$S
/set awl_block -15

hilightwin

Med hilight får du en fin top-bar som viser mentions av ditt nick. Er kjempefint for å bli oppmerksom på folk som prater om deg osv. For å laste inn legges det i autorun folderen din og gjør følgende

/run autorun/hilightwin.pl
/window new split
/window name hilight
/window size 6

For å legge til hilights

/hilight <string>

Det går også ann å slenge på et -regexp på /hilight og matche på regulære uttryk.

For å fjerne hilights

/dehilight <string>

nickcolor

Fæle farger, men noen liker det. Lastes inn ved

/script load nickcolor.pl

trackbar

Legger en markering ved siste leste innlegg i en kanal før du bytter til en annen. Når du senere kommer tilbake ser du hvor du sist slapp. Lastes inn på standard måte

/script load trackbar.pl

screen_away

Sjekker om du er tilkoblet screen. Hvis ikke, og noen sender den en privmsg gir den brukeren som prøver å kontakte deg en beskjed om at du ikke sitter på IRC atm. Lastes inn og konfigureres på følgende måte

/script load screen_away.pl
/set screen_away_message <string>


Weed

Weed er et tema for irssi. Installasjonsguide finnes her https://github.com/ronilaukkarinen/weed. Den har også en del av sciptene nevnt over ferdig konfigurert

Ved å endre awl_display_key i configen til temaet til awl_display_key = "%K%0$H %W$C %N"; får man statuslinjen til å se omtrent slikt ut:

Irssinotifier

Irssinotifier sender deg meldinger på telefonen når noen tagger deg eller sender private meldinger til deg. Det er ganske enkelt å innstallere. Tar rundt 3min. Krever at du har en googlekonto. Følg guiden til på https://irssinotifier.appspot.com/


Opp/Ned

Om du sliter med å følge med mens du blar opp og ned med pgup/pgdown kan du legge til dette under keyboardblokken i configen din:

 { key = "mdown"; id = "command"; data = "scrollback goto +3"; },
 { key = "mup"; id = "command"; data = "scrollback goto -3"; }

Dette binder meta+"pil opp" til å gå 3 linjer opp, og meta+"pil ned" til å gå 3 linjer ned.

Kommandohistorikk

Bind "pil opp" og "pil ned" til å bla opp og ned i historien over tidligere kommandoer med å legge dette til i keyboardblokken:

 { key = "up"; id = "backward_history"; data = ""; },
 { key = "down"; id = "forward_history"; data = ""; }

Koble til flere servere i parallel

For å være på både IRCnet, Efnet etc. samtidig må man bruke /connect og ikke /server. For å dog se en liste over servere man er koblet til skriver man kommandoen

/server

Hvis man vil disconnecte en av disse skriver man da:

/disconnect servernavn

Og hvis den prøver å reconnecte hvert 30 sekund (eller lignende) skriver man:

/rmreconns

Ofte stilte spørsmål:

Hvem er han/hun der?

Hvis du lurer på hvem som skjuler seg bak et nick kan du bruke følgende kommando

/wii <nick>

Fullt navn og info om hvor brukeren er tilkoblet kommer da opp i kanal 1 (dvs. status kanalen din)

Hvordan starter jeg en privat samtale med en person

For å starte en privat samtale/chat med et nick går du til kanalen hvor vedkommende er og skriver

/query <nick>

Det åpnes nå en egen kanal, og brukeren informeres ikke om denne kanalen før du faktisk skriver noe.

Jeg får ikke attachet screenen min, den er allerede tilkoblet et annet sted

Du kan bi teorien bare ha én screen oppe ett sted om gangen, men du kan gjøre en av følgende for å likevel koble til

$ screen -x (Kobler til i multi-display mode (dvs. flere screens samtidig))

Eller

$ screen -rd (Detacher screenen som du allerede er koblet til, og kobler deg heller til her)

Hva er Meta-knappen min; hvordan bytter jeg kanaler?

Meta er forskjellig fra PC til PC, oppsett til oppsett. Hos mange er det alt-knappen, men mest vanlig er det å bruke esc.

Dvs. for å bytte kanal kan du trykke

esc + {0-9}

Jeg har flere enn ni kanaler, hvordan kommer jeg til kanal 10?

Trykk Meta + 0

Videre fortsetter kanal 11, 12, 13... på henholdsvis q, w, e...

 • No labels