Dette er ment som en introduksjon til hvordan man kommmer i gang med linux uten å noen gang ha skrevet i en terminal.


Table of Contents

Image result for linux

SSH

Forkortelse for Secure Shell. Brukes for å koble seg til terminalen til en remote maskin, f.eks ink eller internet (mediamaskinene). For å logge seg på terminalen på maskinen som tilhører ink.ed.ntnu.no med brukeren medlem kjører man kommandoen:

$ ssh medlem@ink.ed.ntnu.no

En annen mulighet med SSH som kanskje ikke er så kjent, er at man kan bruke den som proxy, eller videresende enkelte porter (ved hjelp av kommandolinjeflagget -L<lokal port>:<ekstern server>:<ekstern port> ). Dette vil da la deg få tilgang til tjenester som om du befant deg på samme sted som serveren du kobler deg til.


Mappestruktur i linux


 /    Root: Alle filer og mapper ligger i root mappen. Her har bare root brukeren tilgang. Root sin hjemmemappe ligger også her /root
 /bin  User Binaries: Her ligger alle kjørbare filer. f.eks cd,ls,ping,grep osv.
 /sbin  System Binaries: Samme som /bin men filer som vanligvis blir brukt av systemadministratoren
 /etc  Configuration files: Her ligger alle konfig filer til alle programmer som er installert
 /dev  Device files: Termninal devices, usb, or any other device attached to the system.
 /proc  Process Information: Contains information about system process.
 /var  Variable Files: Content of the files that are expected to grow can be found under this directory. Log filer osv
 /tmp  Temporary Files: Directory that contains temporary files created by system and users. Files under this directory are deleted when system is rebooted.
 /usr  User Programs: 
 /home  Home: Har en mappe for hver bruker hvor man lagrer personlige filer knyttet til brukeren
 /boot  Boot Loader Files: Contains boot loader related files.
 /lib  System Libaries: Contains library files that supports the binaries located under /bin and /sbin
 /opt  Optional Add-on Applications: Contains add-on applications from individual vendors. add-on applications should be installed under either /opt/ or /opt/ sub-directory.
 /mnt  Mount Directory: Temporary mount directory where sysadmins can mount filesystems.
 /media Removable Media Devices: Temporary mount directory for removable devices.
 /srv  Service Data: Contains server specific services related data.

Mapper man bør vite om på OV

 /usr/local/bin -> Her ligger alle selvskrevne scripts (Ligger på git.omegav.no også)
 /home/medlem  -> Medlem sin hjemmemappe
 /sikkertnoemerogså

Generiske kommandoer man bør kunne

cd

cd står for "change directory" og brukes for å bytte mappe. Denne kommandoen gjør det samme cd i DOS på windows. Man kan bruke absolutt sti eller relativ sti. Noen eksempler på dette:

$ cd /home/medlem 
$ cd ../ 
$ cd flim/thismovieisgood/

ls

ls er kort for "list". Denne kommandoen lister opp alle filene i mappen du nå er i. Brukes vanligvis med parameterene -l og -a for å få ting nedover og å få skjulte filer også

$ ls -la
$ ls -l -a
 

cat

cat brukes for å printe filer til terminalen.

$ cat logfile.txt
$ cat program.py

vim

Vim brukes for å editere filer.

$ vim path/to/file
Trykk I for å endre til insert mode. Nå kan man skrive. For å save, trykk ESC for å komme ut av insert mode også skriver man :wq. w står for write, og q for quit.

nano

Nano brukes også for å editere filer. Et dårligere og lettere alternativ til VIM

$ nano /path/to/file


less

Less brukes for å bla i filer uten å endre dem

$ less /path/to/file