The working language of the Omega Verksted board is norwegian. Please note that membership in the board is not required to use Omega Verksted; only regular membership is required for that.

Omega Verksted er drevet av en studentorganisasjon som heter OV-Styret, eller bare Omega Verksted. Vi er selvstendige og ikke del av Sct. Omega Broderskap, men eksisterer heller som et tilbud for alle studenter interesserte i diverse typer verkstedsaktivitet. Vi har imidlertid status som "sidestilt komité" i linjeforeningen. Som medlem av styret er man del av et av de mest aktive sosiale miljøene på Gløshaugen (du kan selvfølgelig komme og henge med oss uavhengig om du er med i styret eller ikke). Aktiviteten vår er sentrert rundt driften av verkstedet, men vi driver med veldig mye forskjellig. Det er stort sett et eller annet som skjer på OV hver eneste kveld og ofte på dagtid, alt fra å bygge ulike elektronikkprosjekter og å drifte verkstedet til dataspill og kaffedrikking i en salig blanding. I løpet av et år avholder vi et utvalg kurs for andre studenter, samt to omganger med 3. Robotkrig / Robowars (en konkurranse i destruktiv robotbygging). Internt avholder vi diverse mer eller mindre spontane temafester, sammenkomster og gruppeprosjekter. Dersom du er interessert i å drive med- eller lære mer om elektronikk, programmering, IT, mekanisk mekking, håndtverk og/eller organisasjonsarbeid i et avslappet og sammensveiset miljø, er Omega Verksted vervet for deg! Dersom du er nysgjerrig eller har spørsmål, oppfordrer vi deg til å komme innom for en prat over en kopp kaffe.

Styret har ikke noen fast størrelse, og rekrutterer nye medlemmer etter behov. Det er vanligvis en øvre begrensning på hvor mange vi tar opp i et semester.

Oversikt over styremedlemmer og komitéledere finner man på omegav.no/kontakt

Styret har følgende stillinger og underkomitéer:

Hands/Hendes Phingerpherdigheed Werchsmeisteren

Overordnet ansvar for OVs Drift

Hands/Hendes Svartheed Viidvaskeren

Ansvarlig for regnskap, budsjett og økonomisk styring

Hands/Hendes Sosietetheed Ordhinatioren

Ansvarlig for organisering av arrangementer (sammen med WM)

Hands/Hendes Offentligheed Herolden

Ansvarlig for kommunikasjon og PR for Omega Verksted

OBS

v/ OBS-sjef (Hands/Hendes Usundheed Kremmeren)

Ansvarlig for administrasjon av Omega Brus og Sjokolade, kiosken på Omega Verksted

EDB

v/ EDB-sjef (Hands/Hendes Programmerbarheed Hackeren)

Ansvarlig for drift og utvikling av OVs IT-systemer

Komp

v/ Komp-sjef (Hands/Hendes Beskaffenheed Supplereren)

Ansvarlig for komponentutvalget, bestilling og organisering

Mech

v/ Mech-sjef (Hands/Hendes Syrligheed Alchymisten)

Ansvarlig for mekanisk verksted, samt vedlikehold av kretskortproduksjonsutstyr

Opptak til styret

Hvem kan bli tatt opp i styret?

Det er i utgangspunktet ingen forkunnskapskrav til å bli tatt opp i styret. Du trenger heller ikke være student ved en av linjene tilknyttet Linjeforeningen Omega. Imidlertid må du være engasjert, interessert i å lære og ønske å bidra til Omega Verksted. 

Hva innebærer det å være styremedlem?

Styremedlemsskap i OV er et verv med bindingstid på fem semestere. Etter å ha blitt tatt opp er man vanligvis Prøvemedlem i ca et halvt år. Vi har møte hver mandag (kl 17:07 per H20), dette er obligatorisk og tar vanligvis ca en time. Ellers er det relativt fleksibelt hvor og når man arbeider i OV, men det forutsettes at man er engasjert og bidrar til driften og det sosiale miljøet. Som styremedlem har du mulighet til å bidra til å utvikle OV i nye retninger - dersom du for eksempel har lyst til å drive med nye typer verksteds- og byggevirksomhet, eller å få til et kult nytt arrangement, er dette fullt mulig å få til.

Du bør være inneforstått med at i forhold til andre tekniske foreninger på Gløs (f.eks. Revolve, Ascend og Vortex) har OV mindre fokus på et konkret prosjekt, og mer fokus på et sosialt fellesskap rundt faglig aktivitet og driften av OV som ressurs. Dette betyr hverken at det er lavere teknisk kompetansenivå i OV eller at det ikke er mulig å drive med avanserte prosjekter. Imidlertid bør du ikke forvente at styremedlemsskap i OV er som medlemsskap i et prosjektteam der du får faste arbeidsoppgaver satt foran deg. I stedet får du prøve deg på mye forskjellig, og du får mulighet til å påvirke hvordan du bidrar til OV basert på hva du er interessert i. 

Det finnes noen konkrete krav som du må være inneforstått med:

  • Alle aktive må møte på et ukentlig møte, med mindre god grunn foreligger. Ved fravær skal det meldes fra om grunn til WM, og man skal sette seg inn i referatet.
  • Du må følge med på mail, ettersom OVs arbeid i hovedsak organiseres gjennom dette. Dersom det er vanskelig å følge med på volumet, er den enkelte ansvarlig for å sette opp filtre for å hente ut viktig mail.
  • Du må bidra på store kurs og arrangementer, for eksempel Byggekurs, AVR-Kurs og 3. Robotkrig / Robowars.
  • Alle skal bidra til driften av OBS. OBS is why we can have nice things.

Dette utgjør imidlertid ikke hele vervet. Utover disse punktene må man også bidra på andre områder, men her er det stor fleksibilitet i hva man ønsker å bidra med og når man tar seg tid til det. 

Andre verv, studier og tid

Det er opp til deg selv å vurdere om du har tid til å være med i styret. Dersom du godtar et tilbud om opptak, forventer vi at du har gjort denne vurderingen og tar ansvar for å bidra på det nivået som kreves for at OV skal gå rundt. OV som nevnt et fleksibelt verv som timeplanmessig går bra for mange å kombinere med andre ting, men du bør ha gjort en vurdering av hvorvidt det å sjonglere f.eks. flere verv ved siden av studier fungerer for deg. Hvis du har noen spørsmål angående dette svarer vi gjerne på disse!

Det er ganske vanlig at styremedlemmer i OV har flere verv. Imidlertid gjelder det samme her: Det er opp til deg å vurdere om du har tid til å utføre flere verv skikkelig.

Søknad

Dersom du er interessert i å bli med i OV-styret, kan du sende en søknad til soknad@omegav.no. Dersom det er behov for nye styremedlemmer kan du bli kalt inn til intervju for at vi skal bli litt bedre kjent med deg. Du kan også gjerne komme innom og ta en prat med oss over en kopp kaffe, dersom du har noen spørsmål. Det å vise generell interesse for OV (både i søknaden og ellers) teller svært positivt mot et eventuelt opptak. 

Faser av vervet

Prøvemedlem

I denne perioden får man opplæring i drift av OV, og får prøve seg på ulike arbeidsoppgaver i styret. Man får muligheten til å være på OV bak lukket dør dersom det er stengt, men får ikke tilgang til å åpne døren eller å holde åpent. Man får ikke et formelt ansvarsområde med en gang, men går gjennom en generell opplæringsperiode. "Normert tid" for prøveperioden er ett semester.

Noechelmedlem

Etter ferdig prøvemedlemsperiode, blir man Noechelmedlem. Dette innebærer at man får tilgang til å åpne dørene til OV, samt at man representerer OV overfor vanlige medlemmer. Når man blir Noechelmedlem blir man medlem av en av de ovennevnte komitéene. Dette innebærer at man får et mer konkret ansvarsområde, som man vanligvis kan velge selv. Man kan fortsatt bidra til arbeidet til andre komitéer. 

Pang!

Etter 5 aktive semestre i styret, får man status som Pang! (eller Pang!sjonist). Dette innebærer at man får alle godene av å være styremedlem, men uten de fleste arbeidskravene. Mange fortsetter å bidra til driften av OV lenge etter at de har blitt Pang!er.

Bindingstiden

Bindingstiden er til for å sikre kontinuitet i styret og driften av OV. Opplæring og integrering i det sosiale miljøet tar tid. Er du superengasjert, synes OV virker megakult og har lyst til å bidra, men har ikke mulighet til å sette av fem semestre? Ta kontakt og fortell om situasjonen, det kan hende vi finner en løsning!

Planer om utveksling

Det er mulig å ta permisjon fra vervet ved f.eks. utveksling, for så å fortsette når du kommer tilbake.

Mindre enn fem semestre igjen av studietiden

I noen tilfeller gjør vi unntak her, dersom du gir inntrykk av å være superengasjert. Det kan imidlertid hende du ikke oppnår Pang!-status i et slikt tilfelle. Ved høyt engasjement og manglende mulighet til å fullføre fem aktive semestre, kan enkelte oppnå pang!-status etter fire semestre. Dette gjelder vanligvis studenter ved 2-årig masterprogram. Merk at det er åpent for å fortsette å være aktiv selv om man slutter å være student.

Statutter

  • No labels