Omega Verksteds PR drives i hovedsak av Kommunikasjonsansvarlig og av Arrangementansvarlig ved kurs/arrangement. Informasjonen under er ment som en veiledning og ikke fastsatte regler. Hovedkanalene til OV er hjemmesiden og Instagram supplert med Facebook for generelle oppdateringer.



  • No labels