Fagdommerne, normalt to i fellesskap, står for 25% av poenggivingen i Robotkrig. Som fagdommer får man anledning til å ta del i et arrangement der studentene driver faglig aktivitet, men i en veldig annerledes kontekst enn vanlig undervisning.

Generell info

Konkurransen vil starte klokken 20:00, men arrangementet generelt åpner i utgangspunktet kl 18:00.

Konkurransen består av tre deler med tilhørende vekting:

 1. Hinderløype (25%)
 2. Faglig vurdering av en uavhengig jury (25%)
 3. Kampturnering (50%)

Punkt to er altså fagdommernes "domene". Det vil også være tekniske dommere fra OV, som i hovedsak vil koordinere de to andre delene og regne ut overordnet poengsum. Fagdommerne kan gi 1-10 poeng, av totalt 40 mulige i konkurransen totalt.

For de andre to grenene er kriteriene veldefinert på infosiden. Det er opplyst om at det vil bli en faglig vurdering av uavhengig jurie. Generelt står fagdommerne ganske fritt til å definere hvordan de ønsker å vurdere lagene, så lenge alle blir dømt likt. 

Vurderingskriterier

Fagdommerne står fritt til å definere vurderingskriterier som de anser som passende seg imellom. Her er noen eksempler som har blitt brukt før:

 • Robusthet
 • Konsept
 • Styrbarhet
 • Kreativitet
 • Underholdningsverdi
 • "Panache"

Dersom dere har lyst til å bruke et annet vurderingskonsept eller finne på noe annet kreativt, vennligst sørg for å kommunisere dette til arrangørene fra OV.

Gjennomføring

Fagdommerne kan vurdere robotene basert på inspeksjon i forkant av konkurransen, og/eller observasjoner under konkurransen.

 • Inspeksjon kan gjerne begynne ca 19:00
 • Det antas at de fleste robotene er klare til konkurranse ca 19:30.
 • Inspeksjon må være ferdig til konkurransestart, 20:00
 • Under hinderløype og kampturnering kan fagdommerne observere robotene og ta notater
 • Etter kampturneringen skal fagdommerne kommunisere poengtildelingene for de ulike robotene til arrangørene fra OV. Forhåpentligvis har de relevante personene allerede kontaktet deg og kanskje gitt deg et (digitalt?) skjema å fylle inn poeng på.
  • Det er best om det ikke tar veldig lang tid fra slutten av kampturnering til poengene avgis.
 • Etter at totalsummen er regnet ut og vinneren er annonsert, er det offisielle arrangementet over. Dette er normalt mellom 22:00 og 23:00. Etterpå er det vanligvis "alle mot alle"-robotkamper og generell mingling/lek.
 • No labels

1 Comment

 1. Sigderp H Rosland

  Klikk på ... > Export to PDF for å f.eks. sende på mail