Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Intro

Flere av skuffene på OV er koblet til tastaturet på Jakt, som er serveren som kjører prosjektoren. 

Planen er å etterhvert ha et helt layout av et keyboard på skuffene.

Tastatur

Layout

NavnRSopenclose
Torbjørn82arrow_up
Vlad70arrow_left
Kant90arrow_right
Morten91c
Torjus100space
Jakob81xz
Einar51.periodcomma


How to


ssh medlem@internet.ed.ntnu.no
ssh japp
cd skuffer/open/
#if no symlink
ln -s RXSX.py name.py
vim name.py
#add the following code in the script, x presses the x key on the keyboard
client.send("jakt", "SkufferKeyboard.py x")

High Score


NameScore
Einar15220
Heidi5624
Jakob4278
May1314
PA736


  • No labels