Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bestilling av deler

Denne sida er utdatert, sjå: Ordering Components

Krinskort (PCB)

Send mail til komp@omegav.no med gerberfilene dine. Sjekk https://support.jlcpcb.com/article/22-how-to-generate-the-gerber-filesDu vil da få svar om at du bør komme innom OV for å snakke med oss om bestillingsinstillinger. Så avtaler vi eit tidspunkt der vi kan bestille saman.