Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Mediamatrisen er en dings for å rute videosignaler og lydsignaler rundt om på OV. Det er en CrossPoint 450 Plus 128 (modellen er pensjonert, men det finnes erstatning som ser ganske hot-swapbar ut hvis det skulle bli aktuelt). Ved å trykke på knappene kan man rute et vilkårlig innputt til opp til 8 vilkårlige utputt. Matrisen til OV bruker komposittvideo, men kan i utgangspunktet rute vilkårlige analoge signaler med båndbredde opp til 450 MHz (-3 dB). Den har i tillegg separate kanaler for lyd (L+R) som foreløpig ikke er tatt i bruk. De resterende fire video-kanalene kan i utgangspunktet også tas i bruk, så lenge dette ikke knekker videorutingen. 

Nåværende konfigurasjon på OV:

Video (På R-kanalene)

InnputtTilkobletUtputtTilkoblet
1internet1Fjernsyn v/internet
2-2Sofaprosjektor
3-3SH infidel A
4N644SH infidel B
5-5SH ineedcoffee A
6-6SH ineedcoffee B
7Analogkamera7Frankenprosjektor
8Synth8Synth
9-N/AN/A
10-N/AN/A
11-N/AN/A
12-N/AN/A

SH = SkjermHeis

Expand
titleForlsag til ny konfig


InnputtTilkobletUtputtTilkoblet
1internet1Div i rack + TV
2-2Sofaprosjektor
3-3SH infidel
4N644SH ineedcoffee
5-5
6-6Miniskjermer
7Analogkamera7Frankenprosjektor
8

Synth

8Synth
9-N/AN/A
10-N/AN/A
11-N/AN/A
12-N/AN/AAudio

InnputtTilkobletUtputtTilkoblet
1-1-
2-2-
3-3-
4-4-
5-5-
6-6-
7-7-
8-8-
9-N/AN/A
10-N/AN/A
11-N/AN/A
12-N/AN/A


Expand
titleForlsag til ny konfig


InnputtTilkobletUtputtTilkoblet
1internet1CoE-lydanlegg
2-2-
3-3-
4N644-
5-5EL0-lydanlegg
6-6-
7-7-
8Synth8Synth
9-N/AN/A
10-N/AN/A
11-N/AN/A
12-N/AN/A
Quick Reference & User's Manual

View file
nameCrosspoint_450_Quick_Reference.pdf
height250
View file
nameCrosspoint_450_User's_Manual.pdf
height250

Jobbeskriblerier

Innputt

 • Internet (VGA to composite) (mottatt)
  • 5m RCA (trolig mottatt)
 • Elektronmikroskop
  • ???
 • Dokumentkamera (VGA to composite) (mottatt)
  • 5m RCA (trolig mottatt)
 • Videosynth
 • (Terminal)

Utputt

 • 4x Skjermheis
  • 4x 10m BNC (mottatt)
  • 4x 3m RCA (bestilt)
 • Sofaprosjektor
  • 5m RCA (trolig mottatt)
 • Televisjon
  • 12m RCA (trolig mottatt)
 • Madstar-prosjektor
  • 7m RCA (trolig mottatt)
 • Videosynth

Digital Video Server (Hikvision DS-6716HFI)

Testet av Sig, OS og Johannes 22.11.19, funker!

Current IP: 192.0.0.64 (konfigurert, står ikke på nett ennå)

Gå til IPen i nettleser for å nå webinterface.

users: medlem+medlem, admin+<edbpw>

URL for å nå RTSP-stream (funker f.eks. i VLC): rtsp://<username>:<password>@<address>:<port>/Streaming/Channels/<id>/
<port> = 554 per nå
<id> refers to the channel number and stream type of the camera. For example, an <id> of 101 refers to channel #1 (first digit, 1xx) using the main stream (second and third digits, x01).

Kan også laste ned software her ("VS"-varianten), men trolig ikke nødvendig.

Take a snapshot via HTTP URL

http://<username>:<password>@<address>:<httpport>/Streaming/Channels/1/picture

Where <username> and <password> are the login credentials of the camera in question, and <address> and <httpport> are the IP address of the camera and its HTTP port (default 80). The above URL will present a snapshot of the camera's current live view. Typically, this is used to embed a regular snapshot based on a time interval on a web page, but there are of course many things you can do with the URL.

Manualer

View file
nameds6701hfi.pdf
height250
View file
namenetwork_audiovideo_encoder.pdf
height250