Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Arenaen ser slik ut:


Totalt består den av 6 leksan platerleksanplater, 4 bunn vinklerbunnvinkler, 4 toppstykker, 4 hjørnevinkler og 3 takplater.Oppbevaring

Arenaen oppbevares på G041, et av lagrene til vaktmesterne. Det går under navnet "Støvlageret" hos dem. Husk at arenaen kun kan hentes ut i vaktmesternes arbeidstid (man-fre 07:00-15:00)! Plassering av arenaen på G041 per H19 er slik: