Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Oppdatert med nyeste Statutter

...

I noen tilfeller gjør vi unntak her, dersom du gir inntrykk av å være superengasjert. Det kan imidlertid hende du ikke oppnår Pang!-status i et slikt tilfelle. Ved høyt engasjement og manglende mulighet til å fullføre fem aktive semestre, kan enkelte oppnå pang!-status etter fire semestre. Dette gjelder vanligvis studenter ved 2-årig masterprogram. Merk at det er åpent for å fortsette å være aktiv selv om man slutter å være student.

Statutter

View file
nameOVomegav_Statutter_04_03_2019statutter_2023-10-08.pdf
height250