Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Loddepils er et lavterskel, generisk arrangement på OV der vi ordner drikketillatelse for en kveld. Det er i utgangspunktet tenkt som en arena for å jobbe med eller diskutere prosjekter, men man kan gjøre hva man vil mens man pilser (eller ikke pilser). Loddepils arrangeres fredager på partallsuker i oddetallsuker (20192023).