Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Spesifiserte årstall

...

Kretsskjema av preamp-til-fuck-boksen, tegnet for å reparere den noen timer før Phaestum 2023.

For å koble gitaren til både teslacoilen og en gitarforsterker uten å få massive mengder støy i gitarforsterkeren måtte det kobles en forsterkerpedal mellom gitaren og den hjemmemekka forsterkerkretsen. 

...