Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dispenseren er leid ut til OV som del av en avtale med Jacobs Douwe Egberts. Denne innebærer ikke noe leieavgift, men krever at vi kjøper en viss mengde kaffe i året som er langt mindre enn det faktiske forbruket. Fra 1.juli 2021 betaler vi en servicekostnad på 199kr per måned, som blir fakturert kvartalvis. Som gir en totalsum på 2388kr per år. Vi får dessuten 25% rabatt som del av NTNUs rammeavtale med JDE. Dette innebærer dessverre at vi må kjøpe en bestemt type kaffe (Smooth Roast Intensity 3 as of 2018)

...