Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Først bruker du ssh for å komme deg inn på maskinen. Deretter bruker du sm for å spille av videoen med en link. Eksempel på bruk:

sm https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
  • No labels