Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Omega Verksted har et utvalg av materialer til kutting i laserkutteren, slik som gjennomsiktig akryl, kryssfiner, og papp. Disse ligger i hyllene på Smia (rommet til laserkutteren).

Materialet kan kjøpes i enheter på 10cm x 10cm kvadrater. Enhetspriser for forskjellige materialer er listet her:

https://omegav.no/komp?search=laserkutter

  • No labels