Blink er programmet som henter ned diverse bilder, og fra versjon 2 av, videosnutter fra Internett.

Blink v1 er stort sett et hack skrevet i bash. Den har sikkert blitt skrevet om et par ganger og tapt noen ganger i diskkræsj. Koden kan finnes her: ???

Blink v2 er dagens versjon og er skrevet i python. Skrevet av Laurits i 2015 og fremover. Koden kan finnes her: https://git.omegav.no/ov/blinkv2

  • No labels