Quick Start guide (les her for informasjon om hvordan fylle på/endre under- og overtråd)
Manual

Singer Stylist er en elektronisk symaskin som tilbyr både vanlige sømmer, mønstre og bokstaver. Det er 220 forskjellige sømmer å velge mellom, som gjøres via et elektronisk display.

Under symaskinen er det mulig å dra ut kort med oversikt over de forskjellige sømmene. På kortene står mode og nummer på sømmen, dette brukes for å bytte til ønsket søm.


Denne maskinen har i tillegg en egen knapp for å avslutte en søm slik at tråden sitter fast i stoffet. For å avslutte holder du inne knappen med de to sirklene som er til høyre for Start/Stop knappen (samtidig som du trykker på pedalen), da vil maskinen sy et låsesting og deretter stoppe av seg selv.

Hvordan bytte til ønsket søm:

 1. Trykk på mode knapp ved siden av display for å bytte til riktig mode 
  1. Første mode er for de vanligste sømmene, disse er avbildet ved de nummererte knappene under displayet.
 2. Skriv inn nummeret på sømmen for å bytte


Den røde sirkelen viser mode for kortet, den røde streken viser nummeret til ønsket søm

Dersom du ønsker å sy flere forskjellige sømmer, bokstaver eller figurer etter hverandre:

 1. Trykk på M knappen etterfulgt av et tall mellom 1-4, og skriv inn ønskede sømmer. C knappen brukes til å cleare dersom du har skrevet inn feil.
 2. Maskinen vil begynne å sy på den sømmen som er på skjermen først, du kan gå gjennom sømmene du har lagt til ved å trykke på + og - knappene som vanligvis justerer bredde på stingene.
 3. For å redigere sømmene du har lagt inn kan du trykke på edit og gjøre ønskede endringer. 


1. Her kan du lese av antall sømmer, bokstaver eller mønstre lagt til
2. Med + og - kan du gå gjennom de forskjellige sømmene i samlingen

Endre innstillinger på søm (EDIT):

For å endre innstillinger på en søm må man trykke på EDIT knappen. Endringsmulighetene er:

 1. Sømbredde
 2. Sømlengde
 3. Mønsterlengde (kun søm 28-51 i mode nr. 2)
 4. Speilvending
 5. Endre bredde mellom nålene ved bruk av dobbelt nål

Tilbehør:

Alt av tilbehør til symaskinen ligger i et rom foran på maskinen. Her finnes bl.a. sømoppspretter, spoler til undertråd og forskjellige føtter til maskinen.


 • No labels