Flipperen er en trykkluftdrevet plate av 2mm (x110mmx200mm) stål som flippes opp (ca. 30-40 grader) med jevne mellomrom.

Intervallet den aktiveres med er forhåndsprogrammert og fast (varierer ikke).

VID_20181023_234543.mp4

  • No labels