Omega Verksted har en 10MHz frekvensreferanse -- også kalt GPSDO for GPS Disciplined Oscillator -- som er rimelig nøyaktig! Den er montert i en metallboks innerst i hjørnet på Gamle OV ut mot Ohma Electra. Frekvensreferansen brukes til å gi forskjellige lab-instrumenter en nøyaktig 10MHz referanse, fordi instrumentenes interne referanser ikke alltid er særlig nøyaktig. Denne felles referansen gir det enkelte instruments frekvensavlesninger økt kredibilitet, i tillegg til at man med visshet kan anta at de oppkoblede instrumentene er synkronisert mtp. frekvens (men ikke nødvendigvis fase!). Merk at ikke alle OV's lab-instrumenter har inngang for frekvensreferanse. Frekvensreferansen er av typen "Trimble Thunderbolt".

For målinger som krever nøyaktig frekvens eller tidsmålinger anbefales det å benytte refferansen hvis instrumentet støtter det.

Innganger og utganger, og teorien bak

Frekvensreferansen har én GPS-antenne-inngang, én 1 Pulse Per Second (1 PPS)-utgang, én 10MHz-utgang og én RS232/EIA232-port. I tillegg har strømforsyningen en 230VAC-inngang for vanlig apparatkabel. GPS-antennen brukes til å motta GPS-signaler fra GPS-satellitter i geostasjonær bane rundt Jorden. GPS-satellitter har en enda mer nøyaktig frekvensreferanse i seg (Rubidium), som gjør at vi kan fininnstille vår "Oven Controlled Crystal Oscillator" (OCXO) med dem. Derav navnet "GPS Disciplined Oscillator". Frekvensreferansen vil gi fra seg et 10MHz-signal selv uten GPS-dekning, men vil ikke nyte godt av den kontinuerlige fininnstillingen som foregår ved GPS-dekning. Dog er en vanlig OCXO tilstrekkelig for de fleste bruksområder. 1PPS-utgangen brukes normalt ikke, men kan uten problemer kobles opp til en 50 ohm transmisjonslinje og brukes hvor man skulle ønske. 10MHz-utgangen er koblet til en distribusjonsforsterker som tar inn ett 10MHz-signal, bufrer det og sender det ut av et visst antall utganger. Det er denne distribusjonsforsterkeren lab-instrumentene er koblet til. RS232/EIA232-porten brukes til avlesning av status og innstilling av frekvensreferansen. Man kan vha. denne bl.a. se hvor mange GPS-satellitter den observerer.

Viktig å være klar over

  • Frekvensreferansen avhenger av å ha en stabil temperatur i OCXO-kammeret sitt for å opprettholde en stabil 10MHz-referanse. Det er derfor fy-fy å trekke ut strømmen med mindre det er helt nødvendig. Frekvensreferansen har et tildelt strømuttak (fra GD1-24) som er merket. Ved strømbrudd uansett grunn bør man vente minst 60 minutter etter at strømmen er tilbake før man utfører seriøse målinger med referansen, og minst 24 timer før man forsøker å omjustere (også kalt "kalibrere") instrumenter med den.
  • 10MHz-utgangen er ment å lastes med 50 ohm. Distribusjonsforsterkeren skal/bør i prinsippet gjøre det. Dersom man skulle behøve å koble frekvensreferansen direkte til en annen enhet, pass på at den lastes med 50 ohm ved enden av transmisjonslinjen, med mindre oppsettet skulle tilsi noe annet.
  • No labels