For å gravere glass eller kopper kan man benytte seg av Bodor sitt rotasjonsverktøy. Dette krever at man kobler om Y-aksen og endrer enkelte av parameterne i RDWorks. 
Det anbefales å  bruke et glass som er så rett som mulig for å sikre seg et finere kutt. 

Oppsett

Oppsettet er forklart ganske godt i brukermanualen til laserkutteren, men det er enkelte avvik som er dokumentert i denne artikkelen.
OBS! Laserkutteren må være av før du begynner setup

Hardware

 1. Finn frem rotasjonsverktøyet som ligger i "T-skjorte"-skuffen ved siden av kutteren.
 2. Fjern de sorte stengene i kutteren og plasser verktøyet på bunnen, pass på at det står vinkelrett i frohold tilde sorte stengene.

  Fig. 1 Slik bør oppsettet se ut under kutting
 3. Åpne sidepanelet på laserkutteren og koble ut Y-akse kabelen, koble til den lange kabelen som følger med rotasjonsverktøyet.
 4. Etter rotasjonsakse er byttet kan maskinen skrus på, bruk deretter en metallgjenstand til å skru av limit switchen til Y-aksen. (se s. 30 i manual)


  Fig. 2 Plassering av limit switchen

Software

 1. I RDWorks gå inn på File>Vendor Settings, skriv inn passord 'rd8888' i pop-up vinduet
 2. I Vendor param fanen, trykk på Read for å oppdatere verdiene i vinduet.
 3. Trykk på 'User' fanen helt til høyre i RDWorks, trykk på Open og velg filen 'rotaryParam' som ligger på ovsky under Brukere>Mech>Laserkutt
  Sjekk at følgende verdier er riktige:
  1. Cut parameters:
   1. Idle speed: 15
   2. Idle Acc: 50
   3. Start speed: 8
   4. Min Acc: 20
   5. Max Acc: 100
  2. Sweep parameters:
   1. x Start Speed: 12
   2. y Start Speed: 8
   3. x Acc: 5000
   4. y Acc: 1000
   5. Line Shift Speed: 150
  3. Rotating
   1. Enable rotating: Yes
   2. Diameter: diameter på det du skal gravere
 4. Trykke på Write for å laste opp de nye parameterne til maskinen

Feste av graveringsobjekt

Glasset festes ved å holde det opp mot den store sylinderen og bruke den sorte nøkkelen til å utvide de tre holderne inni glasset.

OBS! Dette er litt risky å gjøre med glass, men går som regel fint med kopper. Det er viktig å IKKE utvide for mye


Fig. 3 Glass som knuste fordi vi utvidet for mye :(

Foreløpig løsning på dette problemet er å bare teipe glasset fast, nye og bedre løsninger er velkomne :)


Fig. 4 Teipet glass

Valg av Circle pulse

Verdien som skal fylles inn under User fanen>Rotating >Circle pulse må regnes ut før man kan begynne graveringen. 

 1. Fest en teipbit på objektet du skal gravere
 2. Tegn en strek på 20mm
 3. Sett riktige kutteparametere
  1. Mode: scan
  2. Max/Min power: 20
  3. Speed: 300
 4. Graver strek
 5. Ta av teipbiten og mål lengde på streken
 6. Circle pulse = (10000*Streklengde i RDWorks)/Faktisk streklengde
  1. Husk å nå oppdatere Circle puls til ny verdi og å Write til maskinen

You should now be ready for cutting :D
Følg vanlig prosedyre for gravering med vifte, åpent vindu, etc. 

Viktig info om motivet som skal graveres

Siden vi har endret på aksene må bildet du skal gravere roteres med -90 grader i RDWorks, i tillegg til å speilvendes. 


Fig. 5 Ferdig gravert glass. Deler av motivet har fadet siden glasset er skjevt. 
Dette kan evt. fikses ved å sette plater under rotasjonsverktøyet og bruke vater til å sjekke om glasset står rett. • No labels