Grillvognen er bygget på et handevognchassis med forbedrede hjul.

Den har en vifte for tvungen luftgjennomstrømning for å korte ned opptenningstiden betraktelig.

Fremtidige planer:

IoT BBQ FTW:

Bruke temperaturen til thermocoupelen fra viftekontrolleren til å finne ut om grillen er opptent og varm, og bruke en GPS til å finne posisjonen. Og så sende notification over WiFi, LTE, eller lignende til "skyen" for å gi notification på slack og status på nettsiden.


Vifte

Viften på den nye grillen er av type "heavy 120W server monster".

Pinout

Foreløpige undersøkelser (etter Simen-metoden™) har gitt følgende pinout:


Pin 1Pin 4
F+12VGNDR
R+12VGNDF
RCNT*RPM?F

(*) CNT kan brukes til å styre hastighet ved å sette på en variabel DC-spenning mellom 1 og 10V. Går spenningen under 1V mister man fort kontrollen og viften går tilbake til 100%, mens over 10V gjør ingen forskjell. For å få kontroll over viften må man sette spenningen på minst 2V til den reagerer før man går lenger ned.

Pinnen merket RPM er sannsynligvis feedback for rotasjonshastighet, men dette er ikke bekreftet enda. I så fall vil den antakeligvis trekkes til jord to ganger per rotasjon, og må ha pull-up motstand for å kunne leses av (intern pull-up i mikrokontroller bør fungere).

Kontrollerkort for viften, med inkludert RPM- og temperaturovervåkning er under utvikling, prosjekt på git.


Lading av batteri

Lader til batteri for grillvogn skal ligge på hylla over grillvogna, på Smia.

  • No labels