Warning

Do not point the gun towards yourself or anything flammable!

En varmepistol er et verktøy som har ganske mange bruksområder, som kan være alt ifra krymping av krympestrømper, fjerning av maling og generelt oppvarming av ting og tang. Merk at den også kan benyttes til bare blåsing, uten varme. På OV har vi en grønn varmepistol av typen BOSCH UniversalHeat 600. Denne kan avgi varme fra 50 grader celsius til 650 grader celsius. I bruk er den omtrent som en hårføner, bare at den er brannfarlig og skadelig.

Instructions

Verneutstyr

Påbudt verneutstyr

 • -

Anbefalt verneutstyr

 • Holder du i metall eller andre materialer som kan bli varme: Bruk hansker
 • Jobber du med maling, plast eller andre ting som smelter og kan avgi gasser: Bruk åndedrettsvern eller jobb på et godt ventilert sted. Helst gjør arbeidet utendørs, eller bruk avsuget på Mech.

Safe Usage

Før bruk

 • Rydd arbeidsområdet før bruk!
 • Sjekk først at varmepistolen og tilførselskabelen er hel, og ikke skadet på noe som helst måte. Hvis skade finnes skal ikke varmepistolen tas ibruk og Mech-ansvarlig skal gjøres oppmerksom på tilfellet.
 • Sjekk at ventilasjonsåpningene på hver side helt bakerst ikke er tildekket på noen måte, dette vil forårsake varmgang og kan ødelegge varmepistolen.
 • Varmepistolen må IKKE brukes som hårtørker eller til andre formål enn det den er tiltenkt.
 • Rett aldri varmepistolen mot mennesker, dyr eller skrøpelige eller brennbare gjenstander, skrøpelige gjenstander er definert som ting laget av tynn plast osv.
 • Blåsestykket blir meget varmt under bruk. Unngå kontakt med det, til det er kjølt ned, og legg ikke varmepistolen fra deg i nærheten av brennbare gjenstander like etter bruk.
 • Varmepistolen må ikke brukes i nærheten av brennbare væsker eller gasser eller på steder med dårlig utluftning.
 • Hvis varmepistolen brukes til fjerning av maling som er basert på bly eller andre helseskadelige stoffer, skal du bruke åndedrettsvern.
 • Blåsestykket og ventilasjonsåpningene skal holdes fri for støv, malingrester og andre fremmedlegemer for å unngå brannfare.
 • Skal ikke benyttes til noe form for matrelatert oppvarming.

Maintenance

Ved støvete omgivelser kan varmepistolen tørkes av med en godt oppvridd klut eller lignende, eller den kan blåses ren med trykkluft.

 • Hold varmepistolen fri for smuss, spesielt på blåsestykket og rundt ventilasjonsåpningene, da dette kan forårsake brann, røykutvikling eller ødelegge varmepistolen.

Tips

 • Av egne erfaringer er det ikke spesielt lurt å holde varmepistolen lenge på et sted, dette kan forårsake brann, røykutvikling og ødeleggelse av materialet du jobber med.
 • Varm et område sakte opp med å bevege varmepistolen frem og tilbake over det stedet som skal varmes opp.

Du kan nå sette i kontakten og skru på varmepistolen.

 • No labels