Gyldighet

Merk at disse testene antar at du har en av de vanligste typene plast i f.eks. husholdningsartikler, og dermed ikke nødvendigvis er gyldige for tilfeldige plaststykker man finner. Bruk skjønn!

  • No labels