Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Justering av endestopp


Estimert tidsbruk: 15 minutter

Utstyrsliste

  • Unbrakonøkkel

Fremgangsmåte

Gjennomførelse - se tilhørende bilder: 

0. Finn frem nødvendig utstyr.

1. Undersøk hvilken endestopp som ikke detekterer korrekt.

2. Undersøk hvilken retning du skal justere

3. Juster dybde/avstand

4. Juster horisontal posisjon

Figurer


Fig0. Endestoppbryter med justeringsskruer.

1. Undersøk hvilken endestopp som ikke detekterer korrekt.

Dette er prosedyren for justering av TODO aksen sin endestopp.

For å finne ut av hvilken endestopp det er som ikke fungerer; kjør laserhodet manuellt mot kanten bak eller til høyre. Den siden der du ikke får melding på displayet om at endestoppen er utløst er problemet. Du vil også merke at det rister og bråker, dette fordi steppermotoren ikke klarer å drive mot det laserhodet krasjer i og mister steg.

TODO bilde av manuell kjøring knappene

TODO bile av hvor i maskinen endestoppene er plassert og retninger

TODO bilde av beskjed for utløst endestopp

2. Undersøk hvilken retning du skal justere

Detektoren fungerer ved hjelp av induktiv deteksjon. Når det kommer metall fremfor solenoiden så endres magnetfeltet og sensoren utløses.

For at sensoren skal utløse så må metallet være nærme nok (dybde/avstand) overflaten markert med et kryss og sirkler (siktesymbol). Og sensoren må utløse før aksen kolliderer med rammen (horisontal posisjon).

Nærme nok er ca. en millimeter. Eller mer generellt så nærme som mulig, men ikke så nærme at det er sannsynlig at aksen kolliderer med sensoren.

Hosisontal avstand så utløser sensoren ca når kanten av metallet har nådd streken som går igjennom senter.


På figuren vises når laserhodet har beveget seg mot sensoren og stoppet når sensoren har detektert den.3. Juster dybde/avstand

Dybden justeres ved å løsne skruene markert med rød sirkel på figuren, og skyve sensoren frem eller tilbake.

For å komme til de markerte skruene må du (avhengig av verktøyet du har) først løsne skruene for horisontal posisjon (Se neste steg) og ta sensoren helt løs.


4. Juster horisontal posisjon

Horisontal posisjon justeres ved å løsne skruene markert med rød sirkel på figuren, og skyve sensoren frem eller tilbake.

  • No labels