I altium går det ann å eksportere DXF
File → Export → DXF/DWG → velg DXF

Velg square edges
Holes separate layers
(Legg inn screenshot her)

Importer til RDWorks


Som kutteparametre for silketrykk passer parameterne for gravering, men velg "cut" og ikke "scan". Dette funker bra for stroke fonten.


Alle hull eksporteres av en merkelig grunn med halve diameteren av hva de er tegnet med, så man må gå over hullene og rette opp dette i RDworks

Hvis du finner årsaken til dette vennligst dokumenter hvordan unngå det her.


  • No labels