Portet fra gammel wiki. Mopidy er for øyeblikket ikke i bruk.

Mopidy er et program som kjører MPD i bunn, og knytter sammen Soundcloud, Grooveshark og Spotify i NCMPCPP.

Vis innlastet konfigurasjon med mopidyctl config.

Mopidy kjører med vanlig systemd:

  • systemctl restart mopidy

Eller for å laste inn endringer i systemd-fila (/usr/lib/systemd/system/mopidy.service):

  • systemctl daemon-reload

OBS!

Mopidy trenger Python 2.7, så om du vil installere utvidelser må du bruke:

  • pip2.7 install Mopidy-*

Spotify:

  • Brukernavn: OmegaVerksted
  • Passord: LoddePils1971!

Soundcloud:

  • Brukernavn: OmegaV
  • Passord: GullSkop71
  • No labels