Use eye protection and working gloves!

En nibbler er et trykkluftverktøy som brukes til å kappe plater. Det kan brukes til å kutte rett eller i konturer. Man kobler ganske enkelt på trykkluft, trykker inn bryteren og mater platen inn i sporet i enden av verktøyet. Er ofte det mest effektive valget for å kappe plater opp til 3mm med middels nøyaktighet.

SIKKERHETSINSTRUKS

Verneutstyr

  • Påbudt verneutstyr
    • Hansker (håndtering av plater generelt)
  • Anbefalt verneutstyr
    • Hørselvern (etter behov)

Sikker bruk

  • Sørg for at arbeidsstykket er godt spent fast. Brukt skrustikke eller tvinger.
  • Hold godt fast i verktøyet. Det kan plutselig oppstå dra- eller vridningskrefter.
  • Ikke legg stor vekt på verktøyet.
  • No labels