Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
From: 	Dewald de Bruyn <bruyn@stud.ntnu.no>
To: 	<omegav@omegav.no>
Subject: 	Tesla Coil Schematic
Date: 	Mon, 24 Aug 2009 22:30:04 +0200


Ærede nøkelmenn.

Her kommer noe skjemategninger på det som jeg laget i vår. Det er så
komplette tegninger jeg gidder å lage på selve transistor- og
transistordriverstegene. Det er ikke komplett, men jeg tror det vil
tjene bra når (ikke hvis) Tesla’en slutter å fungere noen timer før
phaestum.

Stort sett er dokumentasjon et fremmedord på Omega Verksted. Dette går
litt imot trenden, og jeg synes det kan tjene som et lite hint til dere
som driver med prosjekter som omfatter hele verkstedet, som for eksempel
kaffemaskin.

Nylig avtrått WM og teslamann,

Dewald


From: 	Dewald de Bruyn <d.bruyn@energymicro.com>
To: 	<eirikst@stud.ntnu.no>
Subject: 	Tesla Driver
Date: 	Mon, 12 Sep 2011 18:24:22 +0200 (CEST)


Hei Eirik

Her er skjema.

*Dewald de Bruyn *


  • No labels