Omega Verksted har et utvalg av materialer til kutting i laserkutteren, slik som gjennomsiktig akryl, kryssfiner, og papp. Disse ligger i hyllene på Smia (rommet til laserkutteren).

Materialet kan enten kjøpes i enheter på 10cm x 10cm kvadrater, eller i form av hele emner (hele, halve eller kvarte plater). Kvadratmeterprisen er lavere for hele emner enn for 10x10cm grunnet svinn. Enhetspriser for forskjellige materialer er listet her:

https://omegav.no/komp?search=laserkutter

  • No labels