Protective Equipment

Use protective eyewear!

Omega Verksted har en punktsveiser av typen SUNKKO 737G+. Denne kan brukes til å sveise sammen ledende metallplater. Høy strøm(120-1200A) sendes som et puls mellom elektrodene, og varmen som utvikles sveiser platene sammen.

Med vår punktsveis kan man sveise sammen plater med tykkelse opp til 0.35mm, og er derfor hovedsaklig ment til å lage Li-ion-batteripakker med nikkelplater.

Instructions

Det finnes to elektrodepar på punktsveisen. Den ene aktiveres ved å press vertikalt opp på eletrodene. Denne er best egnet for mindre batteripakker. Det andre elektrodeparet er håndholdt og aktiveres med pedal. 

Verneutstyr

Påbudt verneutstyr

 • Vernebriller

Safe Usage

Før bruk

 • Rydd arbeidsområdet før bruk!
 • Ikke bruk i nærheten av brennbart materiale med tanke på gnister
 • Bruk kun på 16 amper-sikringer
 • Ikke sveis plater tykkere enn 0.35mm
 • Ikke bruk på skadede eller ødelagte batteri

Under bruk

 • Ikke ta på elektrodene. Det er veldig lav spenning, så støt er ikke en fare. Derimot går det svært høy strøm, og elektrodene blir varme.
 • Hvis man bruker håndholdt elektrode:
  • Sett den fra deg i holder mellom bruk
  • La den kjøle ned før den settes tilbake

Maintenance

 • Tuppen vil slites etter hvert. Man kan skrape vekk urenheter og oksidlag med usb-sliperen som er festet på punktsveisen.

Manual:

737Gplus-MANUAL.pdf • No labels