Før man printer må man ha... 

  1. Lest gjennom guide for 3D-printing og/eller fått tillatelse til å 3D-printe av styremedlem
  2. Dobbeltsjekket at man har slicet med rett filament, instillinger og noter hvor mange gram printen vil ta.
  3. Betalt for printen (kr/g)


Under print:

  1. Overvåk første lag!
    1. Mens du venter: Hjelp oss med å holde det ryddig rundt 3d-printerene, rydd vekk plast og annet rusk.
  2. Sørg for at første lag legger seg fint
  3. Se at høyden til første lag er jevnt, og ser ut som du forventer fra slicefilen
  4. Dersom første lag ser fint ut: kvadruppeltsjekk

VIKTIG!: X-knappen er ikke en avbryt-knapp, men en reset-knapp. Ikke bruk denne med mindre maskinen har hengt seg, eller det er en nødsituasjon. Avbryt heller printen via menyen.

Dersom man er usikker på noen av disse stegene, kontakt ditt nærmeste styremedlem eller spør på slack


Vi har en workspace på Slack! Join oss på omegav.slack.com, eller scan her:

Du finner mer informasjon om utstyret på Confluence:

  • No labels