Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Saga er en egenmekka rotor festet i en motor fra en peristaltpumpe fra elavfall, sagbladet er et dyrt (ca 1500) og kan sage aluminium. 2mm alu går kjempefint å sage.

Styres av en kontaktor festet på undersiden.  Samt motorkontrolleren fra peristaltpumpekontrolleren.

Dokumentasjon av ny sag 2019

Under Robotkrig

  • No labels