Slagghakken brukes til å knuse og fjerne slagg etter sveising med elektrode (pinne). Den har én spiss ende, og et meisel i den andre enden. Den er også veldig grønn.

Bruk øyebeskyttelse!

SikkerhetsinstruksVerneutstyr

  • Påbudt verneutstyr

    • Øyebeskyttelse (briller eller maske)

  • Anbefalt verneutstyr

    • Sveisemaske (for grønnfarge)

Sikker bruk

  • Bruk vernebriller!

  • No labels