Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Omega Verksted utvikler og opererer sitt eget teslacoil-system, som kan skyte lyn og spille musikk. Vi tilbyr å ta på oss spilleoppdrag med teslacoil. Disse egner seg veldig godt til f.eks. vitenskapsformidling, eller som et underholdningsinnslag utenom det vanlige.

Hvis du ønsker å booke oss til et spilleoppdrag med teslacoil, vennligst kontakt oss på tesla@omegav.no etter at du har lest gjennom den nødvendige informasjonen under. 

Kompensasjon

 • Vitenskapsformidling: Gratis
 • Offentlige arrangementer: Gratis
 • Studentarrangementer (linjeforeningsball o.l.): 3 000 kr
 • Private arrangementer : 5 000 kr
 • Vi kan noen ganger be om høyere kompensasjon ved spesielle krav til f.eks. rigging, logistikk og fremførelse.

Krav

 • Teslacoiloppvisning egner seg ikke til områder
  • i nærheten av sensitiv elektronikk (sceneutstyr går erfaringsmessig fint)
  • i nærheten av personer med pacemakere eller annet personlig medisinsk utstyr (minst 10m unna)
  • med lavt tak
 • 16A jordet stikkontakt ved fremføringsstedet
 • Område med 3 meter radius, takhøyde 3m
 • Stolper, gjerder, eller lignende for å sperre av overnevnte område
 • Minst 90 minutter til rigging og testing før arrangement

 • No labels