Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataTeori

Bakgrunn

TBD

Virkemåte

Much coil. Many turn. Very winding.

Tuning

http://weber.itn.liu.se/~stegu/onetesla/onetesla_tuning_guide_draft.pdf

Versjoner

V0.1 (2009)

Changelog

 1. Laget av Eirik (og Dewald?)

Errata

 1. Tar fyr alt for ofte
 2. Ikke lakket med epoksy

V1.0 (Den dyre)

Release: 2014

Changelog

 1. CNC-kuttet base i MDF
 2. Viklet spole hos Elkraftlabben
 3. Epoksylakket
 4. Frest endehylser på kyb-verkstedet

Errata

 1. Ble alt for dyr (8 000,-)
 2. Litt for lav induktans? Litt ekstra fuzzy lyd?

V1.1 (Den store)

Release: 2014

Changelog

 1. Samme base som V1.0
 2. Viklet spole selv, på egenbygd spolevikler
 3. Epoksylakket
 4. "Frest" endehylser på selv

Errata

 1. IngenProduserte rigger

SNVMontertf_0C2L2C1L1Brann?

PlasseringKommentar
??(tick)254khz11.7pF33.4mH10nF57.4uH


EL0, over seksjon 4Med strikeguard fra pre. 2009
?0.1(tick)


100nF
Ja (sad)

Oppå OBSTar fyr hele tiden
011.0(tick)


10nFI stor trillekasse under bordetDyr
021.1(tick)I avlang kasse på hylle oppe ved taket på smia(smile) Den Store (den som brukes i dag)
010.1
På brusChakraspole/Megatesla
 • No labels