Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Trykkfatet er lagd for støping. Maks arbeidstrykk er 8 bar, men sikkerhetsventilen åpner seg rundt 5 bar. Trykkfatet er utstyrt med hurtigkobling og kan kobles direkte til vegg-trykkluften på mech. Lokket kan være litt vanskelig å skru skikkelig på. Det er teipbiter for å line opp fat og lokk i beste stilling. fatet lekker om det ikke er skrudd veldig hardt ned. Verktøy kan være nyttig når du skrur lokket på. Lytt etter lekkasjer, og skru strammere skruene nær der du hører lekkasjen.

Koble fra

Når du kobler fra, først lukk ventilen til veggen. Deretter, åpne ventilen på fatet for å slippe inn trykket som er i slangen. Lukk så ventilen på fatet, og koble fra. Trykk kan slippes kontrollert ut ved delvis å åpne sikkerhetsventilen (den lille ringen på andre siden av trykkmåleren).


  • No labels