Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Foreløpige undersøkelser (etter Simen-metoden™) har gitt følgende pinout:


Pin 1Pin 4
F+12VGNDR
R+12VGNDF
RCNT*RPM?F

(*) CNT kan brukes til å styre hastighet ved å sette på en variabel DC-spenning mellom 1 og 10V. Går spenningen under 1V mister man fort kontrollen og viften går tilbake til 100%, mens over 10V gjør ingen forskjell. For å få kontroll over viften må man sette spenningen på minst 2V til den reagerer før man går lenger ned.

...

Kontrollerkort for viften, med inkludert RPM- og temperaturovervåkning er under utvikling, prosjekt på git.


Lading av batteri

Lader til batteri for grillvogn skal ligge på hylla over grillvogna, på Smia.