Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Omega Verksted er drevet av en studentorganisasjon som heter OV-Styret, eller bare Omega Verksted. Vi er selvstendige og ikke del av Sct. Omega Broderskap, men eksisterer heller som et tilbud for alle studenter interesserte i diverse typer verkstedsaktivitet. Vi har imidlertid status som "sidestilt komité" i linjeforeningen. Som medlem av styret er man del av et av de mest aktive sosiale miljøene på Gløshaugen (du kan selvfølgelig komme og henge med oss uavhengig om du er med i styret eller ikke). Aktiviteten vår er sentrert rundt driften av verkstedet, men vi driver med veldig mye forskjellig. Det er stort sett et eller annet som skjer på OV hver eneste kveld og ofte på dagtid, alt fra å bygge ulike elektronikkprosjekter og å drifte verkstedet til dataspill og kaffedrikking i en salig blanding. I løpet av et år avholder vi et utvalg kurs for andre studenter, samt to omganger med 3. Robotkrig / Robowars (en konkurranse i destruktiv robotbygging). Internt avholder vi diverse mer eller mindre spontane temafester, sammenkomster og gruppeprosjekter. Dersom du er interessert i å drive med- eller lære mer om elektronikk, programmering, IT, mekanisk mekking, håndtverk og/eller organisasjonsarbeid i et avslappet og sammensveiset miljø, er Omega Verksted vervet for deg! Dersom du er nysgjerrig eller har spørsmål, oppfordrer vi deg til å komme innom for en prat over en kopp kaffe.

...

Ansvarlig for kommunikasjon og PR for Omega Verksted

OBS

v/ OBS-sjef (Hands/Hendes Usundheed Kremmeren)

Ansvarlig for administrasjon av Omega Brus og Sjokolade, kiosken på Omega Verksted

EDB

v/ EDB-sjef (Hands/Hendes Programmerbarheed Hackeren)

Ansvarlig for drift og utvikling av OVs IT-systemer

Komp

v/ Komp-sjef (Hands/Hendes Beskaffenheed Supplereren)

Ansvarlig for komponentutvalget, bestilling og organisering

Mech

v/ Mech-sjef (Hands/Hendes Syrligheed Alchymisten)

Ansvarlig for mekanisk verksted, samt vedlikehold av kretskortproduksjonsutstyr

...

  • Alle aktive må møte på et ukentlig møte, med mindre god grunn foreligger. Ved fravær skal det meldes fra om grunn til WM, og man skal sette seg inn i referatet.
  • Du må følge med på mail, ettersom OVs arbeid i hovedsak organiseres gjennom dette. Dersom det er vanskelig å følge med på volumet, er den enkelte ansvarlig for å sette opp filtre for å hente ut viktig mail.
  • Du må bidra på store kurs og arrangementer, for eksempel Byggekurs, AVR-Kurs og 3. Robotkrig / Robowars.
  • Alle skal bidra til driften av OBS. OBS is why we can have nice things.

...