Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ansvarlig for kommunikasjon og PR for Omega Verksted

OBS

v/ OBS-sjef (Hands/Hendes Usundheed Kremmeren)

Ansvarlig for administrasjon av Omega Brus og Sjokolade, kiosken på Omega Verksted

EDB

v/ EDB-sjef (Hands/Hendes Programmerbarheed Hackeren)

Ansvarlig for drift og utvikling av OVs IT-systemer

Komp

v/ Komp-sjef (Hands/Hendes Beskaffenheed Supplereren)

Ansvarlig for komponentutvalget, bestilling og organisering

Mech

v/ Mech-sjef (Hands/Hendes Syrligheed Alchymisten)

Ansvarlig for mekanisk verksted, samt vedlikehold av kretskortproduksjonsutstyr

...