Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: "Radio" in title

LA1OHM (Lima Alpha One Oscar Hotel Mike) er kallesignalet til Omega Verksted på Amatørradio-fronten. Per november 2018 kan vi sende og motta på 2m bandet (144-146 MHz) både på FM og SSB. Denne er åpen for bruk av alle medlemmer av Omega Verksted som har gyldig radioamatørlisens. For å bli radioamatør i Trondheim, kan man henvende seg til LA1K Akademisk Radioklubb (ARK på Samfundet) eller til LA2T, Trondheimsgruppen av NRRL (Norsk Radio Relæ Liga). Radioen vår er stasjonert på nye OV foran vinduet til venstre.

Icom IC-260E

Spesifikasjoner på vår radio

 • Merke/modell: Icom IC-260E
 • Strømforsyning: 12V / 4A inn via Molex-plugg på baksiden
 • Utgangseffekt: Valgbart 10W / 1W
 • Frekvensområde: 144.000 MHz - 146.000 MHz (2m-båndet)
 • Modulasjonstyper: CW (morse) / SSB (single sideband) / FM (frekvensmodulasjon)
 • Antenne-tilkobling: BNC på baksiden
 • Ymse: Squelch-kontroll, RIT-kontroll, to VFO'er


Før bruk

 • '''Sjekk at du har gyldig amatørradiolisens.'''
 • Sjekk at det er koblet til en antenne. Hvis man sender uten en resonant antenne koblet til, kan man ødelegge utgangstrinnet til radioen. Da er den død.
 • Sjekk at strømforsyningen kan levere nok effekt. Under mottak drar radioen ~ 500mA @ 12V. Under sending (lav effekt) ~ 2A, og høy effekt > 2A.
 • Sjekk at bryteren på mikrofonen er i mottaks-posisjon (skjøvet opp). Hvis bryteren er skjøvet ned vil radioen sende på lufta.2m kvartbølgeantenne

Bruk for nybegynnere

 • Skru RIT-vrideren helt mot klokka til den klikker i lås.
 • Skru Squelch-vrideren helt mot klokka.
 • Trekk Squelch-vrideren ut. Det setter radioen til å sende med lav effekt (1W).
 • Skru Mode-vrideren til FM.
 • Skru VFO/Memory-vrideren til A.
 • Trykk inn AGC-bryteren.
 • Den store vrideren under skjermen velger frekvens for sending og mottak. Dersom frekvens-stegene er for store, trykk én gang på TS-knappen.
 • Skyv bryteren på mikrofonen ned (mot ledningen) for å sende. Høyttaleren lager ikke lyd når man sender.


Bruk med repeater (eksempel for LA7RR, repeateren på Gråkallen)

 • Skru Squelch-vrideren slik at den peker rett mot høyre.
 • Trekk Squelch-vrideren ut (velger lav effekt). 1W er mer enn nok til å nå repeateren.
 • Trykk inn Gang-knappen.
 • Velg VFO A -> Still frekvensen til 145.700 MHz.
 • Velg VFO B -> Still frekvensen til 145.100 MHz.
 • Sett VFO/Memory-vrideren til RA-TB (Receive VFO A - Transmit VFO B).
 • For å "åpne" repeateren, hold inne Tone-knappen i ~ 1 sekund. Du vil nå høre noe morse-kode, og det er klart for å prate!
 • Det er kun førstemann som skal si noe som trenger å "åpne" repeateren.
 • OBS! Det er mange som lytter til denne repeateren, og repeatere generelt. Vær litt kritisk til hva du sier.

...