Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SNVMontertFungerer


PlasseringKommentar
?0.0(tick)(tick)


2009 DriverTrimmepot flyttet til frontpanel. Var justert feil, IGBTene gikk over en lav sko, loddet inn potmeter på fremsiden og justerte til rett over normal bruk. Siden da har ikke IGBTene gått.
?0.1(tick)(tick)


2014 DriverKoblet ut, feil antall viklinger på feedbackspole (mangler feedbackspole?)
?1.0(tick)(tick)


MarinteslaSolgt
011.0(tick)(tick)


TK500 SN:01
021.0

Montert U1 og U2
031.0(tick)ØysteinIkke testet, justert til 10 Ohm
041.0


051.0


061.0


071.0


081.0


091.0


101.0


...