Det er svært enkelt å lage trebokser med såkalte "tabbed joints" ved hjelp av Inkscape og laserkutteren. Dette kan gjøres ved hjelp av en plugin til Inkscape som heter "Tabbed Box Maker". Den finnes under Extensions > Laser Tools, evt hvis den ikke er installert kan den lastes ned her (inkluderer også litt dokumentasjon).

Fyll inn parametrene i dialogboksen. Kerf og Joint Clearance kan begge settes til 0, dette vil gi en god fit med OVs laserkutter. Evt dokumenter hvis du eksperimenterer med andre parametre. 

Husk at enheter må stemme overens gjennom hele prosessen, inkl. når du konverterer til .dxf.


Det finnes også et veldig nyttig verktøy, boxes.py, som kan generere forskjellige typer bokser for deg. Da kan du også eksportere direkte til .dxf.
Pass på at flatene som eksporteres henger sammen riktig. Dersom man putter inn verdi for foretrukket bredde pr. "tab" kan tegningen bli feil.

  • No labels