NB! For å garantere sikker og ansvarlig bruk av maskinen ber vi at alle sammen som bruker maskinen setter av tiden til å lese gjennom følgende HMS-punkter:


Før du starter:

 • Hold arbeidsplassen ryddig. Rydd opp før du starter arbeid, og rydd etter deg selv.
 • Sikre at arbeidsplassen er godt belyst.
 • Bruk passende klær! Løse klær og smykker kan sette seg fast i maskinens bevegelige deler.
 • Bruk hårnett eller ha håret i bun under arbeid. Hår kan sette seg fast i maskinens bevegelige deler.
 • Ved bruk av kjemikalier, les sikkerhetsinstruksene til leverandøren.
 • Bruk sikkerhets utstyr som hansker og vernebriller.

Under bruk:

 • Bruk sikkerhetsutstyr som hansker og vernebriller.
 • Vær bevist på omgivelsene dine.
 • Ikke spis, drikk eller røyk under arbeid.
 • Alltid vær oppmerksom og våken under arbeid. Ikke bruk maskinen når du er sliten eller har lav konsentrasjonsevne.
 • Bruk til enhver tid maskinenes avsug.
 • Vær forsiktig ved håndtering av lokket, det kan føre til skader til hendene.
 • Alltid ha lokket ned under drift. Ikke sett hånden i maskinen under drift. Ved åpning av lokket skal maskinen utføre siste gitt kommando, stoppe og ikke ta imot flere kommandoer.
 • Ikke bruk PC-en samtidig som du utfører arbeid på maskinen. Ikke la andre personer operere PC-en og programvaren mens produksjon foregår.

Ustand og vedlikehold

 • Maskinen skal ikke utsettes for vann. Maskinen skal ikke brukes i våte omgivelser.
 • Maskinen skal ikke brukes i eksplosjon eller brannfarlige områder.
 • Dersom maskinen virker i ustand, skal det meldes ifra og grundig vedlikehold sjekk gjennomføres.
 • Før maskinen rengjøres eller vedlikeholdes skal den kobles ut av strømmen.
 • Bruk bare verktøy godkjent til bruk av maskinen.
 • Maskinering verktøy skal byttes ut bare når spindelen har stoppet.


 • No labels