Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Denne artikkelen dekker informasjon om hvordan man spiller midi-filer via Unfuck™, og hvordan man kan få best utbytte.


Programvare:

 • Abelton Live Lite (https://www.ableton.com/en/products/live-lite/)
  • + Har mange nyttige funksjoner
  • + Spesielt egnet for live-forestillinger
  • + Bra midi-interface
  • -Litt komplisert
 • Garage band (ikke testet)
  • Har midi-interface
  • +enkelt å bruke

Begrensninger:


Akkorder:

 • Lavere frekvenser høres generelt bedre ut enn høye
 • Tre toner samtidig er grensen for hva som høres fint ut
 • To toner samtidig; en bass og en lead, høres bra ut i de fleste tilfeller
 • Spre notene til akkorden utover flere oktaver for best resultat
 • Alle 8-bit midi-filer høres bra ut på tesla
 • No labels