Tappetårn

Introduksjon

Tappetårnet stående på bardisken på Nye OV


Tappetårnet på Omega Verksted er av typen Lindr Kontakt 40 og er et perfekt verktøy for å påstarte eller utarte sin valgte form for alkoholisme. Den leveres uten transportkompressor, som vil si at vi må bruke CO2 for å transportere ølet gjennom tårnet. Den har derimot en innebygd kompressorkjøleenhet som kan settes rett inn i stikkontakta og kan kjøle 35-40 liter øl per time.


Klargjøring til tapping av øl

For å utarte sitt ølkonsum så følger her en liste som burde følges til punkt og prikke for å gjøre alt rett. Et slikt tappetårn er svært kostbart, så vær forsiktig og spør heller en gang for mye!

 1. Koble i strøm til kjøleren hvis du ønsker nedkjølt øl ut
 2. Finn et fat med øl. Enten står det allerede øl ved tårnet, eller så står det øl på Grovmech.
 3. Koble fatkoblingen (se figur 1) til fatet. På OV brukes det som kalles en G-kobling, hvilket er koblingstypen fra fatet til fatkoblinga. Du hører en liten "veselyd" når du har koblet den på riktig. Det skal se ut som på figur 1 hvor håndtaket er i nedre posisjon.
 4. Skru på regulatoren til CO2-flaska som står under baren (se figur 2).
 5. Se etter om ventilene på CO2-fordeleren (se figur 3) er åpnet eller stengt. Følg slangene for å finne ut hvilken fatkobling de går til. Hvis stengt --> åpne den respektive ventilen.
 6. Tapp livets vann fra de Hellige Kraner!

Figur 1: Fatkoblingen koblet til fatet med håndtaket i nedre posisjon, altså tilkoblet og klar for tapping

Figur 2: Gassflaska sett ovenfor. Vri mot klokka for å åpne, vri med klokka for å stenge

Figur 3: CO2-fordeleren hvor begge ventilene er i låst posisjon. Én utgang til hver fatkobling

Innkjøp av CO2/ekstradeler

Dette skjer på brewshop.no , disse finnes i fysisk butikk rett før sluppen. (4-500 kr tror jeg).

Hvis de spør har vi ikke fylt det siden vi kjøpte det. Vask det godt før du drar for å fylle. Vi kjøpte det før de begynte med refill.


G-nøkkel (den oppå fatet): https://brewshop.no/produkt/fat-co2/slanger-koblinger-og-tilbehor/g-kobling-med-overtrykksventil

StarSan: https://brewshop.no/produkt/utstyr/rengjoring/star-san-16-oz-47dl


Ølslange: https://brewshop.no/produkt/utstyr/slanger-koblinger-mm/olslange-pet-38-od

Rengjøring etter bruk

Figur 4: StarSan, fosforsyre som ofte er brukt til desinfisering av bryggeutstyr

Figur 5: Tappekran. Pilen peker hva man må vri på for å løsne tappekrana

Tappetårnet skal alltid vaskes og renses etter bruk. Dette av den enkle grunn at øl mugner i varme omgivelser. Den følgende listen kan virke lang og omfattende, men det er beskrevet i detaljer slik at den kognitive sans ikke trenger å bli brukt. Rengjøring kan altså gjøres på følgende måte:

 1. Viktig! Skru av gassen (figur 2) og lås ventilene på CO2-fordeleren (figur 3)! Dette er for å sikre at eventuelle lekkasjer i slangevirvarret ikke skal sløse mer CO2 enn nødvendig.
 2. Trekk ut kabelen til kjøleelementet hvis dette har vært i bruk.
 3. Klargjør en bolle eller bøtte med desinfisering. Som desinfisering bruker vi per oktober 2017 StarSan, hvilket er fosforsyre (figur 4). Flaska kan finnes i kjemikalieskapet/Mechskapet. Oppgitt blandingsforhold er ca 15ml på 10L vann, så juster deretter med tanke på beholder. StarSan trenger ikke mer enn 2 minutters tid for å desinfisere.
 4. Finn også frem fatet som er merket "desinfisering", da dette skal brukes for å rense tappelinjene.
 5. Koble av fatkoblingen fra fatet med øl, og sett fatkoblingen deretter på fatet med desinfisering.
 6. Sett på gass i to sekunder (figur 2) slik at desinfiseringen kan trykkes gjennom slangene.
 7. Finn et glass, og start å kjøre desinfiseringen fra fatet gjennom slangene ved å tappe fra tappetårnet. I starten vil det mest sannsynlig komme en del skum grunnet luft i slangene, men med tålmodighet så vil det etterhvert komme ut klar væske hvilket er desinfisering. Du kan da stoppe å tappe.
 8. Koble fra fatkoblingen og tapp deretter fra tappetårnet ut restene fra desinfiseringen som ligger i slangene. Du er nå ferdig med desinfiseringsfatet.
 9. Legg fatkoblingene i hylla i bardisken, og legg gjerne to lag papir under da det ofte er litt væske gjenværende i slangene som kan renne ut.
 10. Koble av tappekranene som henvist på figur 5 og legg de et par minutter i beholderen du fylte med StarSan. Det skal ikke være nødvendig å bruke mer enn håndkraft for å løsne gjengene.
 11. Skyll tappekranene med kaldt vann, tørk de, og monter de deretter på igjen.
 12. Vask "drip trayet", det som står under tappekranene, og tørk over tappetårnet for eventuelle flekker.


Rengjøring ved Noechelmoete

Dette er nesten samme prosess som ved rengjøring etter bruk grunnet at man kan ha glemt å rense tappetårnet etter forrige ølkonsum:

 1. Sjekk for sikkerhetsskyld at gassen er avskrudd (se figur 2)
 2. Klargjør en bolle eller bøtte med desinfisering. Som desinfisering bruker vi per oktober 2017 StarSan, hvilket er fosforsyre (figur 4). Flaska kan finnes i kjemikalieskapet/Mechskapet. Oppgitt blandingsforhold er ca 15ml på 10L vann, så juster deretter med tanke på beholder. StarSan trenger ikke mer enn 2 minutters tid for å desinfisere.
 3. Finn også frem fatet som er merket "desinfisering", da dette skal brukes for å rense tappelinjene. Sett fatkoblingen på fatet med desinfisering. Sett på gass i to sekunder (figur 2) slik at desinfiseringen kan trykkes gjennom slangene.
 4. Finn et glass, og start å kjøre desinfiseringen fra fatet gjennom slangene ved å tappe fra tappetårnet. I starten vil det mest sannsynlig komme en del skum grunnet luft i slangene, men med tålmodighet så vil det etterhvert komme ut klar væske hvilket er desinfisering. Du kan da stoppe å tappe.
 5. Koble fra fatkoblingen og tapp deretter fra tappetårnet ut restene fra desinfiseringen som ligger i slangene. Du er nå ferdig med desinfiseringsfatet.
 6. Legg fatkoblingene i hylla i bardisken, og legg gjerne to lag papir under da det ofte er litt væske gjenværende i slangene som kan renne ut.
 7. Koble av tappekranene som henvist på figur 5 og legg de et par minutter i beholderen du fylte med StarSan. Det skal ikke være nødvendig å bruke mer enn håndkraft for å løsne gjengene.
 8. Skyll tappekranene med kaldt vann, tørk de, og monter de deretter på igjen.
 9. Vask "drip trayet", det som står under tappekranene, og tørk over tappetårnet for eventuelle flekker.