(Vedlikeholder: Tord Natlandsmyr)


Hvis man vil overvåke printen sin, har vi en kanal på Slack per printer.

  • @prus-a   Kanal: #prusa-a
  • @prus-b  Kanal: #prusa-b
  • @prus-c  Kanal: #prusa-c
  • @tore-johnny (MMU2S)  Kanal: #tore-johnny

Skriv @"printernavn help" i kanalen for å få en liste med mulige funksjoner.

IKKE @PRUSA !!!!!!!!!

Eks:

I kanal #prus-a

I kanal #prus-b

  • No labels