Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Insert figur her


Spec

 • Se javatc fil i git: https://git.omegav.no/teslakom/tesla-driver/-/blob/master/05_Hardware/TK1000_Spolerigg/L2_Healingspole_JavaTC.txt
 • Stor type like høy eller høyere enn en person
 • Avtagbar sekundærspole
 • Avtagbar topload
 • Toridetopload
 • Flat primærspole
 • Tuning av koblingsgrad ved heving og senking av sekundærspole
 • Montert på toppen av et 19" 8U rack med hjul og hull i taket.
 • Bruker nåværende 4U rackmonterbar driver uten utgangstrinn
 • Bruker funnet 4U IGBT modul med kobberskinner og kondensatorbank
 • Optional: Mulighet for å flyttes over på ethvert 19" 8U rack med åpen topp, f. eks rullestolrack.
 • No labels