"Fuck."

Slegge, mens han ser innmaten av Fuck for første gang

Fuck er et signalbehandlingsinstrument som brukes under tesling. Den tar inn et firkantpulssignal og gjør det om til et "PDM-signal" med samme frekvens og lav duty cycle. Erstattes av Unfuck.


  • No labels

1 Comment

  1. Øystein Smith

    Fuck ble reparert 15.10.17. Signalet fra phono inngang går inn i en oppamp konfigurert som en komparator. Denne ble byttet. Bias spenningen justeres med potmeter ved siden av den. Den ble justert til ca 5v. Hvis spenningen er satt feil vil fuck ikke fungere. Det tiljengelige justeringsrommet er avhengig av innganssignalet.