Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Spec

 • Midikontakt inn
 • USB inn
 • Eurorackformat
 • Fire kanaler ut til unfuck(er)
 • Output skal være i unfuck inputformat
 • Mulighet for å justere, Attack Decay Sustain Release live
 • Mulighet for å lagre flere soundfonts
 • Mulighet for å bytte soundfont via frontpanel
 • Mulighet for å bytte/spesifisere (forhåndslagret) soundfont over midi
 • (Mulighet for å legge inn soundfonts over SDkort/USB eller lignende)

Versjoner

V0.1

Release: 2019

Changelog

 1. Laget på et Microchip devkort
 2. Teipet fast inni TK-100

Errata

 1. Trenger en rar power cycle for å boote riktig


V1.0

Release: TBD

Changelog

 1. TBD

Errata

 1. Ingen

Produserte kort

SNVMontertPlasseringKommentar

 • No labels